Erelonen en kosten

Erelonen en kosten

Een prangende vraag bij de zoektocht naar de juiste advocaat is vaak “wat zal mij dat kosten?”.

Tijdens de eerste consultatie duiden wij wat de kosten zullen zijn en deze worden verdere gespecifieerd in de overeenkomst tussen advocaat en cliënt.

De kosten van de advocaat bestaan uit twee aspecten:

  • Enerzijds wordt een uurtarief gehanteerd.
  • Anderzijds worden tevens de kosten doorgerekend. Deze kosten bevatten verplaatsingskosten, deurwaarderskosten, griffiekosten, e.d.m.

Om een al te grote eindafrekening te vermijden, zal er op regelmatige basis een tussentijdse factuur worden opgemaakt en zal er een nieuw voorschot worden gevraagd.

Om een helder zicht te hebben op de erelonen en kosten van de advocaat zal er een overeenkomst worden opgemaakt tussen cliënt en advocaat, dat een helder overzicht van de manier van werken, alsook van het ereloon en de kosten bevat.